Pressmeddelanden • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2017
Tredje kvartalet i siffror
• Nettoomsättningen ökade till 550 (404) TSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –3 860 (-2 784) TSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till – 4 537 (-3 022) TSEK
• Periodens resultat uppgick till -4 573 (-3 100) TSEK
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 (-0,58) SEK*
• Likvida medel uppgick per den 30 september till 55,0 (21,6) MSEK
* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017
Första nio månaderna i siffror
• Nettoomsättningen ökade till 2 061 (2 024) TSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11 202 (-7 770) TSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 581 (-8 554) TSEK
• Periodens resultat uppgick till -13 505 (-8 720) TSEK
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,75 (-1,89) SEK*
• Likvida medel uppgick per den 30 september till 55,0 (21,6) MSEK
* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017
Viktiga händelser under kvartalet
• Forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag
• Utvärderingsprojekt med JM, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden
• Samarbetsavtal med General Electric
• Fördjupat samarbete med Airbus, för att nu även innefatta vidareutveckling av Bioservos ”Ironarm”-koncept
• Avtal tecknades med en distributör i Tyskland för expansion inom segmentet sjuk- och hälsovård
• Lån om 3 MSEK har återbetalats
Händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

VD har ordet

Vi har lagt ett händelserikt kvartal bakom oss, med flera nya och fördjupade samarbetsavtal i olika former. Vi har fått mycket positiv feedback på vår teknik genom våra samarbeten. Utvecklingen av vår industrihandske löper enligt plan med en planerad kommersiell lansering under första kvartalet 2018. Med stöd i lanseringen av vår uppdaterade hälsovårdshandske, Carbonhand, under slutet av andra kvartalet, uppvisar vi en positiv försäljningsutveckling under årets tredje kvartal

Kista, 16 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Landgren VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10
eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 november 2017 cirka kl 08:30 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med
modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och
funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av
bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering
inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har
bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och
flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan
och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med
huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser

Filer:
Bioservo Delårsrapport kv 3 2017 - wkr0006.pdf

Pressmeddelanden

 

Bioservo Technologies tilldelas 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU 03042018

Bioservos unika toppmoderna SEM™-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga, rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårsperiod för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag 24082017

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2017 17082017

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av nästa år.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) lanserar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården: Carbonhand samt Carbonhand-appen. 28062017

Bioservo introducerar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som har utvecklats med hjälp av Bioservos patenterade SEM™-teknologi. Den är ett exempel på nästa generations medicintekniska hjälpmedel som kombinerar det bästa från två olika världar: medicinsk forskning och banbrytande bionik.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017 09052017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Läs mer