Pressmeddelanden • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Bioservo Technologies fördjupar samarbetet med Airbus

Bioservo Technologies AB, noterat på First North, fördjupar samarbetet med Airbus till att nu även innefatta vidareutveckling av Bioservos ”Ironarm”-koncept.

Bioservo Technologies AB, noterat på First North, fördjupar samarbetet med Airbus till att nu även innefatta vidareutveckling av Bioservos ”Ironarm”-koncept. Målet är att utveckla ett bärbart stödsystem för armen, anpassat för Airbus arbetstagare i produktionslinjen vid flygplanstillverkning. Den första prototypen av "Ironarm"-konceptet, baseras på Bioservos patenterade SEM™-teknologi, ska vara klar under det andra kvartalet 2018. Airbus har i samband med detta lagt en första order på denna prototyp, som sedan ska utvärderas på bolagets produktionsanläggningar. Alla rättigheter för forsknings- och utvecklingsprojektet tillfaller Bioservo.

"Vår bioniska SEM™-teknologi kan appliceras var som helst på människokroppen och ökar både styrka och uthållighet. Som företag har vi tagit ett strategiskt beslut att primärt fokusera på de övre extremiteterna. Att Airbus har bestämt sig för att utvidga sitt samarbete med oss ​​och att vi gemensamt ska driva utvecklingen av ”Ironarm” framåt är väldigt roligt. Det ger oss möjlighet att ta fram en ny produkt som överensstämmer med marknadens krav", säger Erik Landgren, VD på Bioservo Technologies.

Bioservo och Airbus har sedan hösten 2016 ett forsknings- och utvecklingssamarbete avseende Bioservos bioniska handske för industriellt bruk. Airbus står, tillsammans med flera andra företag inom industrin, inför stora utmaningar vad gäller arbetsmiljön i tillverkningsprocessen. Fysiskt krävande arbetsuppgifter med höjda armar under en längre tid, kan resultera i förslitningsskador och andra relaterade besvär. Airbus har ett starkt fokus på att förbättra ergonomin i sina produktionsanläggningar och är därför mycket intresserade av de möjligheter Bioservos SEM™-teknik ger.

Bioservo har sedan tidigare också ett nära samarbete med General Motors, Eiffage Infrastructures, JM och General Electric för att utveckla en styrkehöjande robothandske anpassad för industriell användning. Tekniken är väl lämpad för att förebygga muskuloskeletala sjukdomar (MSD) som orsakas av repetitiva och ansträngande uppgifter. Tanken bakom Bioservos bioniska handske är att med extra styrka och uthållighet vara en hjälp i det dagliga arbetet.

Denna information är sådan information som Bioservo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 september 2017 kl. 18:17 CET.


Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Kort om Airbus

Airbus är världsledande inom flygteknik, rymd och relaterade tjänster. Under 2016 genererade bolaget intäkter på 67 miljarder euro och sysselsatte cirka 134 000 anställda. Airbus erbjuder det mest omfattande utbudet av passagerarflygplan från 100 till över 600 säten. Airbus är också en europeisk ledare i att tillhandahålla tankfartyg, strids-, transport- och trafikflygplan, samt Europas näst största rymdföretag och har världens näst största rymdverksamhet.  


Bioservo Technologies AB kontakt

Erik Landgren                                                                                  Anett Grusser-Pettersson   

VD                                                                                                   Marknadschef 

Tel.: +46 (0)73 227 00 51                                                               Tel.: +46 (0) 70 795 34 81 

erik.landgren@bioservo.com                                                          anett.pettersson@bioservo.com

Filer:
-

Pressmeddelanden

 

Petter Bäckgren ny VD för Bioservo Technologies 08072018

Styrelsen för Bioservo Technologies har utsett Petter Bäckgren till ny VD. Petter har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik och diagnostikbranschen och kommer närmast från rollen som VD för Kibion (tidigare dotterbolag till Orexo) och har dessförinnan haft olika positioner inom DiaSorin och Novartis Pharmaceuticals. Petter Bäckgren tillträder sin tjänst den 3 september och efterträder Erik Landgren som lämnar sin tjänst under hösten, som tidigare meddelats.

Läs mer

VD Erik Landgren lämnar Bioservo 25062018

Bioservo Technologies VD Erik Landgren har meddelat att han avser att lämna sin befattning för att tillträda en ny roll i ett större internationellt bolag inom TIC (Testing Inspection Certification) sektorn.

Läs mer

Bioservo Technologies tilldelas 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU 03042018

Bioservos unika toppmoderna SEM™-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga, rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårsperiod för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag 24082017

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2017 17082017

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av nästa år.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) lanserar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården: Carbonhand samt Carbonhand-appen. 28062017

Bioservo introducerar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som har utvecklats med hjälp av Bioservos patenterade SEM™-teknologi. Den är ett exempel på nästa generations medicintekniska hjälpmedel som kombinerar det bästa från två olika världar: medicinsk forskning och banbrytande bionik.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017 09052017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Läs mer