Pressmeddelanden • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Första handelsdag idag för Bioservo Technologies aktier på First North

Handeln i aktierna i Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) inleds på Nasdaq First North under kortnamnet ”BIOS” med ISIN kod SE0009779085. 

22 maj 2017  

Handeln i aktierna i Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) inleds på Nasdaq First North under kortnamnet ”BIOS” med ISIN kod SE0009779085.

  • Intresset för erbjudandet var stort och erbjudandet om 59 MSEK, varav cirka 3 MSEK utgjordes av befintliga aktier övertecknades. Styrelsen beslutade därför att utöka erbjudandet med motsvarande 8 MSEK och den totala emissionslikviden uppgår därefter till 64,4 MSEK.
  • Teckningskursen i det Erbjudande som föranledde listningen, och i vilken Bolaget erhöll erforderligt antal aktieägare för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North, uppgick till 24 kr per aktie, motsvarande en värdering av Bolaget om cirka 214 mkr efter Erbjudandet.
  • Handeln av Bolagets aktier på Nasdaq First North inleds idag, den 22 maj 2017, under kortnamnet ”BIOS” med ISIN-kod SE0009779085.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB och Avanza Bank AB har varit säljagenter och Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på First North.

Kort om Bioservo

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

För mer information:

Erik Landgren, VD                Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)73 227 00 51     Tel: 08-440 56 47
E-post: erik.landgren@bioservo.se  E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Filer:
-

Pressmeddelanden

 

Bioservo Technologies tilldelas 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU 03042018

Bioservos unika toppmoderna SEM™-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga, rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårsperiod för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag 24082017

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2017 17082017

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av nästa år.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) lanserar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården: Carbonhand samt Carbonhand-appen. 28062017

Bioservo introducerar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som har utvecklats med hjälp av Bioservos patenterade SEM™-teknologi. Den är ett exempel på nästa generations medicintekniska hjälpmedel som kombinerar det bästa från två olika världar: medicinsk forskning och banbrytande bionik.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017 09052017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Läs mer