Pressmeddelanden • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Delårsrapport januari-mars 2017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Kvartalet i siffror

•           Nettoomsättningen ökade till 943 (853) TSEK

•           EBITDA-resultatet uppgick till -2 658 (-2 953) TSEK

•           Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 923 (-3 223) TSEK

•           Periodens resultat uppgick till -2 967 (-3 268) TSEK

•           Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,47 (-0,86) SEK*

•           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgift till 606 (-3 965) TSEK

* Justerat för aktiesplit med förhållande 5:1 i mars 2017

Viktiga händelser under kvartalet

•           Aktiesplit 5:1

•           Tecknade brygglån om 15 MSEK med Tellaq AB

•           Peter Löwendahl anställdes som QA and Regulatory Affairs Director 

•           Maria Myräng anställdes som CFO

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

•           Ansökan om listning på Nasdaq First North

•           Lansering av ny version av hälsovårdshandsken ”Carbonhand”

•           Lansering av Bioservo App

•           Nyemission tillförde bolaget 64,4 MSEK före emissionskostnader

”Vi har lagt ett händelserikt kvartal bakom oss och ser fram emot en spännande och framgångsrik fortsättning på året. I början av april lanserades vår nya Carbonhand för segmentet Healthcare och samarbetet med GM och Airbus löper enligt plan. Förberedelserna samt emissionen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North har varit framgångsrika och innebär att vi säkerställt finansiering för den planerade produktlanseringen inom industrisegmentet i början av nästa år”, sammanfattar Erik Landgren, VD för Bioservo Technologies.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren, VD
Tel: +46 73 227 00 51         
E-post: erik.landgren@bioservo.com

Kontaktperson:

Anett Grusser-Pettersson, Marknadschef
Tel: +46 70 795 34 81         
E-post: anett.pettersson@bioservo.com

Denna information är sådan information som Bioservo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 09 maj 2017 kl.08:00 CET.

Kort om Bioservo

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Filer:
Bioservo Delårsrapport kv 1 2017 - wkr0006.pdf

Pressmeddelanden

 

Petter Bäckgren ny VD för Bioservo Technologies 08072018

Styrelsen för Bioservo Technologies har utsett Petter Bäckgren till ny VD. Petter har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik och diagnostikbranschen och kommer närmast från rollen som VD för Kibion (tidigare dotterbolag till Orexo) och har dessförinnan haft olika positioner inom DiaSorin och Novartis Pharmaceuticals. Petter Bäckgren tillträder sin tjänst den 3 september och efterträder Erik Landgren som lämnar sin tjänst under hösten, som tidigare meddelats.

Läs mer

VD Erik Landgren lämnar Bioservo 25062018

Bioservo Technologies VD Erik Landgren har meddelat att han avser att lämna sin befattning för att tillträda en ny roll i ett större internationellt bolag inom TIC (Testing Inspection Certification) sektorn.

Läs mer

Bioservo Technologies tilldelas 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU 03042018

Bioservos unika toppmoderna SEM™-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga, rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårsperiod för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag 24082017

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2017 17082017

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av nästa år.

Läs mer

Bioservo Technologies AB (publ) lanserar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården: Carbonhand samt Carbonhand-appen. 28062017

Bioservo introducerar en ny version av sin populära robothandske för hälso- och sjukvården. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som har utvecklats med hjälp av Bioservos patenterade SEM™-teknologi. Den är ett exempel på nästa generations medicintekniska hjälpmedel som kombinerar det bästa från två olika världar: medicinsk forskning och banbrytande bionik.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017 09052017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Läs mer