Finansiella mål - Bioservo
X
X
X
X
X

Finansiella mål

Finansiella mål

Under våren har styrelsen fastslagit följande långsiktiga finansiella mål:
• nå en omsättning om 500 miljoner SEK år 2022
• nå en EBITDA-marginal om 30-35 procent år 2022
• nå ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2018
• nå ett positivt EBITDA-resultat under 2019.