Valberedning • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Valberedning

Valberedningen

Styrelsen har beslutat att tillsätta en valberedningskommitté bestående av de tre största ägarna samt styrelseordförande.