Styrelse • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Styrelse

Bioservo Technologies styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma hålls.

 

Anders Lundmark – Styrelseordförande
Uppdrag i Bolaget: Styrelseordförande sedan 2016, dessförinnan uppdrag som styrelseledamot sedan 2013.
Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. i företagsekonomi, Uppsala universitet. Har tidigare erfarenhet bland annat som ekonomidirektör
inom Phadiakoncernen, Observerkoncernen, Trelleborgkoncernen, Iggesund Paperboard Aktiebolag, Modokoncernen och Holmen Paper Aktiebolag samt ekonomichef och controller inom Ericssonkoncernen.

 

 

 

Martin Gemvik 
Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Har tidigare erfarenhet bland annat som investeringschef vid Stiftelsen Industrifonden, Stockholm Innovation & Growth Capital AB och FöretagsByggarna Business Builders FBBB AB.

 

 

 


Hans von Holst
Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2014, dessförinnan uppdrag som såväl styrelseledamot som styrelseordförande periodvis under 2004-2010.
Utbildning och erfarenhet: Professor emeritus, Kungliga Tekniska Högskolan. Gästprofessor och Docent, Karolinska institutet. Har tidigare erfarenhet bland annat som specialist- och överläkare samt Klinikchef vid Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Divisionschef och Chefsöverläkare vid Neuroklinikerna, Karolinska Universitetssjukhuset. President vid Världshälsoorganisationens center för samarbete för förebyggande av neurotrauma vid Karolinska Institutet. Ordförande vid socialstyrelsens kommitte för kvalitetsindikatorer efter ryggmärgsskada. Chef för Centret för Teknologi och Hälsa vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Chef och initiativtagare till enheten för neuronik vid KTH.

 

 

 


Tomas Ward
Uppdrag i Bolaget:
Styrelseledamot sedan februari 2012, även uppdrag som Bolagets verkställande direktör under perioden juli 2012 – oktober 2016.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet och Handelshögskolan Göteborg. Har tidigare erfarenhet bland annat som divisionschef för Financial Services vid CSC Sverige AB, verkställande direktör vid Banctec AB, försäljningschef vid Cambridge Technology Partners och International Computers Limited.

 

 

 

Runar Björklund
Uppdrag i Bolaget:
Styrelseledamot sedan 2016.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, Lunds universitet. Har tidigare erfarenhet bland annat som CFO vid Nycomed Pharma AS samt konsult och medlem av Audit Committee of Acino.

 

 

 


Karin Ruiz
Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. Har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i både multinationella företag och startup bolag, bland annat som VD för Peepoople, affärsutvecklingsdirektör och marknadschef inom Capio, och affärsutvecklingschef och produktchef inom Tetra Pak. Arbetar idag huvudsakligen med innovativa startup- och tillväxtbolag, bland annat som affärscoach på Sting (Stockholm Innovation & Growth AB).