Carbonhand - Bioservo Technologies
X
X
X
X
X

Carbonhand®

Nyhet –  Servohandsken blir Carbonhand®

 

Visste du att kol är ett grundämne i människokroppen? Det är en grundsten i vår komplexa sammansättning då kolet behövs för att forma proteiner, kolhydrater och fetter. Kol är alltså basen för alla organiska molekyler. Vi har döpt vår handske efter detta viktiga grundämne för att understryka hur lätt den imiterar människohandens funktioner. Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel som underlättar ett normalt rörelsemönster. Nästan omärkbart lägger den till extra styrka när behovet är som störst. Vi vill gärna betona att Carbonhand förstärker handens funktioner och att den alltså inte styr kroppen.

Carbonhand kan bidra till ett minskat hjälpbehov, ökad självständighet samt ge säkerhet och delaktighet i användarens dagliga liv, såväl i hemmet som på jobbet. Förbättrad handfunktion ger ökade möjligheter till fysisk aktivitet och snabbare återhämning av motorisk funktion. Dessutom minskar ett stadigt grepp risken för fallskador.

 

Nyheter:
• Fler inklusionskriterier – passar ett ökat antal användare
• Förbättrade inställningsmöjligheter
• Enklare inställningar med Carbonhand App
• Maximal användarkomfort – smidigare och mjukare

Vad är en Carbonhand®?

Carbonhand består av en handske och en lätt kraftenhet. Den sammanlagda vikten av Carbonhand handsken och Carbonhand enheten är ca 700 gram. Den maximala effekten och graden av styrka kan justeras för att passa den individuella användaren, vilket möjliggör att handsken passar för olika behov.
En komplett Carbonhand består av en handske och en enhet. Carbonhand finns i storlekar från XS till XXL och både för vänster och höger hand. Carbonhand enheten innehåller tre motorer, en för varje finger, batterier och en styrenhet och fästs i bältet eller byxlinningen. Carbonhand enheten förbinds med handsken med en lina. Denna finns i fyra olika längder för att passa användarens räckvidd.

Carbonhand drivs med uppladdningsbara batterier som räcker för ungefär en hel dags användning.
Carbonhand används idag både som arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som ett hjälpmedel i hemmet. Den säljs eller hyrs också ut till privatpersoner, rehabcenter, företag och sjukhus över hela Sverige.

Så här fungerar Carbonhand®

Carbonhands funktion liknar den hos handen. En hands greppkraft kommer normalt sett från muskler i underarmen. Musklerna drar i senorna som går ut i fingrarna. Carbonhand fungerar likadant: De tryckkänsliga sensorerna i handskens fingertoppar registrerar när användaren greppar ett föremål. En mikrodator beräknar hur mycket kraft som ska adderas och små motorer drar i sin tur i tunna linor som går ut i handskens fingrar. Linorna drar i handskens fingrar och den extra kraften skapas. Ju större tryck på sensorerna desto mera kraft ger handsken. Det innebär att Carbonhand anpassar kraften efter föremålet man ska greppa så att man får mer kraft till ett tyngre föremål och mindre kraft när man ska greppa något som är lätt.
Mängden extra kraft kan anpassas efter varje individs behov. Motorernas styrka och känsligheten hos sensorerna anpassas efter användarens förutsättningar och behov.
Längden på Carbonhands fingrar kan anpassas och vid behov kan också de tryckkänsliga sensorerna flyttas.

Man kan förinställa upp till tre grepprofiler – olika kombinationer av kraft och känslighet som anpassas efter en specifik person. Detta kan vara bra om man till exempel är i behov av olika mängd kraft vid olika tidpunkter. Det kan t ex vara behov av mindre assistans på förmiddagen då man kanske är piggare och mer på eftermiddagen när man är tröttare, eller om man har olika typer av arbetsuppgifter som kräver olika mycket kraft. Dessa grepprofiler kan sedan användaren enkelt skifta mellan genom ett knapptryck under displayen. Bedömning av vilka inställningar man behöver görs normalt vid en utprovning.

Alla anpassningar kan göras enkelt via Carbonhand appen. Appen hämtas i App Store eller Google Play.

För vem passar Carbonhand®?

Carbonhand passar dig som har nedsatt kraft eller saknar uthållighet i greppet. För att du ska kunna använda Carbonhand behöver du ha viss funktion i handens muskler. Läs mer här.

Downloads

Viktiga dokument