Hälso- och sjukvård • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Hälso- och sjukvård

Mer än 50 miljoner människor i Europa, Nordamerika och Japan beräknas lida av svag handstyrka på grund av sjukdom, skada eller ålderdom. Hittills har ingen riktigt långsiktig lösning funnits för dessa personer.

Bioservos SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) är unik. Andra robotsystem är tunga och otympliga, som ett skelett. Vi använder en helt annan lösning. Produkter som innehåller SEM™ teknologin är lätta, flexibla och är tänkta att bäras som kläder. Vårt mål är att erbjuda modern teknik för att skapa innovativa, bärbara hjälpmedel som stärker kroppens uthållighet och funktion.

Tekniken går att appliceras på olika kroppsdelar och är enkel och smidig att använda, även över en hel dag. Vår första kommersiella produkt är SEM Glove™ eller Servohandsken, som ger extra kraft och uthållighet för personer med ett svagt handgrepp.

SEM™-teknologin fungerar annorlunda än andra liknande lösningar genom att ge stöd om, och endast om, användaren själv initierar rörelsen. Detta uppnås genom sensorer som känner av en rörelse som initieras av användaren. När sensorerna känner av en förändring aktiveras motorerna på ett naturligt sätt, i syfte att förstärka den avsedda rörelsen. På Servohandsken uppnås detta genom att handsken känner av när användaren greppar ett objekt, och ju hårdare grepp användaren ger desto mer kraft ger Servohandsken.

Doctor examining patient's hand