Forskning • Bioservo Techonologies
X
X
X
X
X

Forskning

technologyForskning och utveckling är vår ryggrad. Bioservo kombinerar spetskompetens från medicinteknik med kunskap från mekatronik och hälsorobotik. Bioservo har ett flertal välkända samarbetspartners både i Sverige och internationellt. Dessa kommer från den akademiska världen, hälso- och sjukvård, industri, ergonomi och arbetsmiljö. Inom hälso- och sjukvård sker bl.a. en vidareutveckling av SEM-teknologin™ mot rehabilitering, exempelvis strokerehabilitering, där vi bedömer att rehabiliteringen kan göras mer motiverande och effektiv samtidigt som rehabiliteringstiden förkortas. Inom industri och arbetsmiljö ser vi stora möjligheter att använda SEM-teknologin™, både i förebyggande syfte för att undvika förslitningsskador och muskoskeletala sjukdomar samt i syfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön och öka effektivitet och kvalité.

Bioservo är även drivande i flera stora EU-projekt som syftar till att ta fram ny teknologi för den åldrande befolkningen.

Representerar du ett universitet eller högskola, forskar inom mekatronik eller rehabiliteringsteknik, eller annat som du tror kan vara intressant för oss? Hör av dig. Vi kanske kan samarbeta!